Công Ty Cổ Phần Nam Châm Việt Nam

Nam châm vĩnh cửu

Nam châm dẻo

Nam châm cuộn hút

Nam châm bản dạng treo

Nam châm nâng

Bộ lọc tách sắt

Xe Hút Đinh - Ốc Vít

Rulo từ vĩnh cửu

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh 1

Điện thoại : 0918.508.925

vupt@namchamvietnam.com.vn

Phòng kinh doanh 2

Điện thoại : 0916.376.938

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng Kinh Doanh 3

Điện thoại : 0919.262.538

phuongvt@namchamvietnam.com.vn

Phòng Kinh Doanh 4

Điện thoại : 0919.808.938

hangvt@namchamvietnam.com.vn

Phòng Kỹ Thuật

Điện thoại : 0919164838

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng kỹ thuật

Điện thoại : 0888.199.255

namchamvina@gmail.com

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG