Website

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh 1

Điện thoại : 0919.262.538

phuongvt@namchamvietnam.com.vn

Phòng kinh doanh 2

Điện thoại : 0916.376.938

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng kỹ thuật Nam châm

Điện thoại : 0919.164.838

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng kỹ thuật

Điện thoại : 0888.199.255

namchamvina@gmail.com

Đối tác - Khách hàng