Băng từ dạng treo KPSB

Băng từ dạng treo KPSB

Giá bán : Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật:

 

Stock No. Model Belt Width(mm) Dimensions(mm) Magnet Dimensions(mm) Motor Capacity(kW) Weight
(kg)
Compliant Conveyor Belt Width(mm)
W L H P1 P2 L1 W1 Cross-line Installation In-line Installation
S950221 KPSB30B 300 620 1160 615 765 475 500 250 0.55 260 300 200
S950222 KPSB40B 400 720 1310 615 915 575 650 350 0.55 350 400 300
S950223 KPSB50B 500 820 1460 636 1065 675 800 450 0.75 450 500 400
S950224 KPSB60B 600 920 1460 636 1065 775 800 550 0.75 520 600 500
S950225 KPSB75B 750 1070 1610 636 1215 925 960 700 0.75 720 750 600
S950226 KPSB90B 900 1220 1760 665 1365 1075 1110 850 1.5 1150 900 750
S950227 KPSB105B 1050 1400 2070 700 1675 1225 1420 1000 2.2 1300 1200 900

 

 

Sản phẩm khác

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh khu vực Miền Bắc

Điện thoại : 0919.808.938

Hotline : 0916.376.938

hangvt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Hà Nội

Điện thoại : 0916.262.538

Hotline : 0916.376.938

phuongvt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Miền Trung

Điện thoại : 0919.164.838

Hotline : 0919.808.938

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Miền Nam

Điện thoại : 0916.192.938

Hotline : 0918.508.925

duongtd@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực HCM

Điện thoại : 0916.192.938

Hotline : 0918.508.925

vupt@namchamvietnam.com.vn

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Điện thoại : 0919.164.838

Hotline : 0918.508.925

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng Kỹ Thuật

Điện thoại : 0888.199.255

Hotline : 0888.199.255

namchamvina@gmail.com

http://namcham.com.vn/admin/http://namcham.com.vn/quy-dinh-ve-bao-mat-thong-tin http://namcham.com.vn/admin/http://namcham.com.vn/chinh-sach.html

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG