Nam châm bản treo

Nam châm bản treo

Giá bán : Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật:

 

Standard Overband Suspension Magnet
Model No. Length (mm) Width (mm) Height (mm) Max. Temp (ᵒC) Magnet Type Gauss Strength Max Attraction Height (mm)
OB 0066 650 650 245 450 Ferrite 1500±200 300
OB 0068 800 650 245 450 Ferrite 1500±200 300
OB 0088 800 800 245 450 Ferrite 1500±200 300
OB 0810 1000 800 245 450 Ferrite 1500±200 300
OB 1010 1000 1000 245 450 Ferrite 1500±200 300
OB 1012 1200 1000 245 450 Ferrite 1500±200 300
OB 1212 1200 1200 245 450 Ferrite 1500±200 300

 

Nguyên lý hoạt động: 

Một số hình ảnh khác:

 

Sản phẩm khác

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh khu vực Miền Bắc

Điện thoại : 0916.262.538

Hotline : 0919.808.938

hangvt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Hà Nội

Điện thoại : 0916.262.538

Hotline : 0916.376.938

phuongvt@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Miền Trung

Điện thoại : 0919.164.838

Hotline : 0919.808.938

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực Miền Nam

Điện thoại : 0916.192.938

Hotline : 0918.508.925

duongtd@namchamvietnam.com.vn

Kinh Doanh khu vực HCM

Điện thoại : 0916.192.938

Hotline : 0918.508.925

vupt@namchamvietnam.com.vn

Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Điện thoại : 0919.164.838

Hotline : 0918.508.925

duc.na@namchamvietnam.com.vn

Phòng Kỹ Thuật

Điện thoại : 0888.199.255

Hotline : 0888.199.255

namchamvina@gmail.com

http://namcham.com.vn/admin/http://namcham.com.vn/quy-dinh-ve-bao-mat-thong-tin http://namcham.com.vn/admin/http://namcham.com.vn/chinh-sach.html

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG