Namchamvietnam789 New

Sơ đồ tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM CHÂM VIỆT NAM

Trụ sở : Số 11, ngõ 15, phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline0888.199.255 - Fax: 043. 212 77 72 
Websitehttp://www.namcham.com.vn - http://www.namchamvietnam.com.vn
Email: namchamvina@gmail.com